ارز ۴۲۰۰ تومانی همانند زلزله بود که شوک عظیمی به اقتصاد کشور وارد کرد

logo-samandehi

رده را دنبال کنید