بانک مرکزی هیچگاه درخواستی برای وام به صندوق بین المللی پول ارائه نکرده است

logo-samandehi

رده را دنبال کنید